OBJAWY NIEDOKRWISTOŚCI SIERPOWATOKRWINKOWEJ I SPOSOBU DIAGNOZOWANIA - ZABURZENIA KRWI

Co to jest niedokrwistość sierpowata, przyczyny i sposób leczeniaWybór Redakcji
Co zrobić, jeśli zapomnisz wziąć Yaza
Co zrobić, jeśli zapomnisz wziąć Yaza
Niedokrwistość sierpowata jest chorobą charakteryzującą się zmianą kształtu czerwonych krwinek spowodowaną mutacją w jednym z łańcuchów składowych hemoglobiny, spadkiem zdolności wiązania tlenu i możliwą niedrożnością naczyń krwionośnych z powodu zmienionego kształtu, co może prowadzić do uogólnionego bólu słabość i apatia. U osób, u których zdiagnozowa