JAKIE JEST ZNACZENIE ODBYTU PROKSYMALNEGO? - OGÓLNA PRAKTYKA

Czym jest tenesmus odbytu?Wybór Redakcji
Otrivina
Otrivina
Tenesmus odbytniczy charakteryzuje się silnym pragnieniem opróżnienia, nawet bez kału w odbytnicy. Osoba odczuwa niemożność całkowitego opróżnienia jelita grubego, nawet jeśli nie ma stołka do wydalenia. Ten stan może być związany z innymi chorobami lub problemami zdrowotnymi, takimi jak zapalna choroba jelit, niepokój lub problemy, które wpływają na ruchliwość jelit, i mogą powodować objawy, takie jak ból, zwłaszcza jeśli występuje niezamierzony wysiłek na rzecz ewakuacji, skurcze lub inne objawy trawienia. Leczenie zależy od choroby