5 KROKÓW PRZEDOPERACYJNEJ OCENY I JAK OBLICZYĆ RYZYKO OPERACJI - OGÓLNA PRAKTYKA

Co to jest ryzyko chirurgiczne i jak przeprowadzana jest ocena przedoperacyjnaWybór Redakcji
Co zrobić, gdy żylaki krwawią
Co zrobić, gdy żylaki krwawią
Ryzyko chirurgiczne jest formą oceny stanu klinicznego i warunków zdrowotnych osoby, która będzie poddawana zabiegowi chirurgicznemu, aby zidentyfikować ryzyko powikłań w okresie przed, w trakcie i po operacji. Jest on obliczany na podstawie oceny klinicznej lekarza i prośby o wykonanie niektórych testów, ale aby ułatwić, istnieją również pewne protokoły, które lepiej kierują rozumowaniem medycznym, na przykład ASA, Lee i ACP. Każdy lekarz może